دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشگاهدکتررضا نصراصفهانی031-36271876
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده صنایع دستیدکترعلیرضا خواجه احمد عطاری32217500
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده معماری وشهرسازیدکتررامین مدنی32218146
دانشگاه هنر اصفهانمعاون پژوهشی و فناوریدکترمحمود قلعه نویی34474726
دانشگاه هنر اصفهانمعاون اداری و مالیمهندس مهدی معینی36244452
دانشگاه هنر اصفهانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترامیرعباس محمدی راد36251167
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده حفاظت و مرمتدکترحسین احمدی36256015
دانشگاه هنر اصفهانسرپرست دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینیدکترهما موذن جمشیدی36262012
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده هنرهای تجسمیدکترمحمدرضا عمادی36262683
دانشگاه هنر اصفهانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمهرناز آزادی36269970
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.