دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اصفهانسرپرست دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینیدکترهما موذن جمشیدی36262012
دانشگاه هنر اصفهانمدیر روابط عمومیمحمد جباری36269971
نمایش ۱۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.