دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشگاهدکتررضا نصراصفهانی031-36271876
دانشگاه هنر اصفهانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترامیرعباس محمدی راد36251167
دانشگاه هنر اصفهانمعاون اداری و مالیمهندس مهدی معینی36244452
دانشگاه هنر اصفهانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمهرناز آزادی36269970
دانشگاه هنر اصفهانمعاون پژوهشی و فناوریدکترمحمود قلعه نویی34474726
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده حفاظت و مرمتدکترحسین احمدی36256015
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده معماری وشهرسازیدکتررامین مدنی32218146
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده هنرهای تجسمیدکترمحمدرضا عمادی36262683
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده صنایع دستیدکترعلیرضا خواجه احمد عطاری32217500
دانشگاه هنر اصفهانسرپرست دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینیدکتر نادر شایگان فر36262012-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰