دانشگاه هنر اصفهان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشگاهدکتررضا نصراصفهانی031-36271876
دانشگاه هنر اصفهانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترامیرعباس محمدی راد36251167
دانشگاه هنر اصفهانمعاون اداری و مالیمهندس مهدی معینی36244452
دانشگاه هنر اصفهانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمهرناز آزادی36269970
دانشگاه هنر اصفهانمعاون پژوهشی و فناوریدکترمحمود قلعه نویی34474726
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده حفاظت و مرمتدکترحسین احمدی36256015
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده مرمتدکترناسخیان۳۶۲۵۶۰۱۵
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده معماری وشهرسازیدکتررامین مدنی32218146
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده هنرهای تجسمیدکترمحمدرضا عمادی36262683
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده صنایع دستیدکترعلیرضا خواجه احمد عطاری32217500