دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشگاهدکتر محمد علی کی نژاد35412135-35297201
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده چندرسانه ایدکترعباس غفاری35412136-35297591
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمدیردفترریاست و روابط عمومیدکترسیامک صفاپور35412140-35297203
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده هنراسلامیدکترمهدی محمدزاده35419700-35297620
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون توسعه مدیریت،اداری ومالیدکترسیامک صفاپور35419702-35297302
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون آموزشی, پژوهشی وفناوریدکترمهدی محمدزاده35419710-35297501
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترسیدعلی فارغ35419713-35297167
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام والمسلمین دکترشریبانی35419714-35297420
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده هنرهای کاربردیدکترمسعود باقرزاده کثیری35419968-35297140
دانشگاه هنر اسلامی تبریزکتابخانه مرکزی دانشگاهعلیرضا پیران پور35419972-35297513
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.