دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام والمسلمین دکترشریبانی35419714-35297420
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشگاهدکتر محمد علی کی نژاد35412135-35297201
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون توسعه مدیریت،اداری ومالیدکترسیامک صفاپور35419702-35297302
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمدیردفترریاست و روابط عمومیدکترسیامک صفاپور35412140-35297203
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترسیدعلی فارغ35419713-35297167
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده چندرسانه ایدکترعباس غفاری35412136-35297591
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده فرشدکترعلی وند شعاری35419973-35297146
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمرکزرشد فناوری های نرمدکترمازیار آصفی35549590-35549590
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده معماری وشهرسازیدکترمرتضی میرغلامی35539208-35539207
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده طراحی اسلامیدکترمرتضی پورمحمدی۳۵۴۱۹۹۶۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.