دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده طراحی اسلامیدکترمرتضی پورمحمدی۳۵۴۱۹۹۶۶
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمدیردفترریاست و روابط عمومیدکترسیامک صفاپور35412140-35297203
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام والمسلمین دکترشریبانی35419714-35297420
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمرکزرشد فناوری های نرمدکترمازیار آصفی35549590-35549590
دانشگاه هنر اسلامی تبریزکتابخانه مرکزی دانشگاهعلیرضا پیران پور35419972-35297513
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.