دانشگاه هنر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنررئیس دانشگاهدکترسیدحسن سلطانی۱-۶۶۷۳۴۰۰۰
دانشگاه هنرمعاون آموزشیدکترعلیرضا رازقی۶۶۷۲۶۳۱۵
دانشگاه هنرمعاون دانشجوییدکترعلی زمانی فرد۶۶۷۲۷۹۴۵
دانشگاه هنرمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر مجید صالحی۶۶۴۹۸۱۹۸-
دانشگاه هنرمعاون پژوهشیدکتر داوود رنجبران۶۶۷۲۵۶۸۲-
دانشگاه هنرمعاون اداری و مالیدکتر رضا شکوری66734008-
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای تجسمیدکتر محمد مترجم زاده۶۶۴۲۷۵۹۸-
دانشگاه هنررئیس دانشکده معماری و شهرسازیدکترعلیرضا مستغنی66722740
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای کاربردیدکتر علیرضا شیخی۶۶۴۶۶۷۴۲-
دانشگاه هنررئیس دانشکده سینما و تئاتردکتر علیرضا س. گلپایگانی۸۸۳۰۰۶۶۶-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰