مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)سرپرست دانشگاه نهاونددکتر معصومه سیف081-43213216-
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)معاونت علمیدکتر ملیحه سادات صفایی43213200-9-
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)معاونت اجراییدکتر شهاب الدین باقری43213200-9-
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)مسئول دفتر ریاست و روابط عمومیزهرا گودرزی43213200-9-
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)مسئول اداره حراستمریم علی بخشی43213214-
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۰