دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)رییس دانشگاه نهاونددکترعبدالله عطایی۰۸۱-۳۳۲۳۱۴۱۴
دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)معاون آموزشی وپژوهشیدکترمهتاب صالحی۳۳۲۲۴۶۲۰
دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)معاونت دانشجویی و فرهنگیدکترملیحه صفایی۳۳۲۳۱۴۱۴
دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)مسئول روابط عمومیزهرا گودرزی۳۳۴۹۳۰۰۹
دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)مسئول دفتر رئیسویدا صالح۳۳۲۳۱۴۱۴