دانشگاه ملایر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ملایررئیس دانشگاهدکترخسرو سایوند۰۸۱-۳۳۳۳۹۸۸۱
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده عمران و معماریدکترجلال اکبری۳۲۲۳۲۳۴۶
دانشگاه ملایرمعاون فرهنگیدکترهدایت اله اعتمادی زاده۳۲۳۵۵۳۲۷
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکترکامران شایسته۳۲۳۵۵۳۳۰
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده کشاورزیدکترموسی رسولی۳۲۳۵۵۳۳۸
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده علوم انسانیدکترکیومرث عزیزملایری۳۲۳۵۵۳۴۸
دانشگاه ملایررئیس دانشکده علوم پایهدکترمهدی رضایی صامتی۳۲۳۵۵۴۰۴
دانشگاه ملایرمدیر روابط عمومیدکتر مهدی قبولی۳۲۳۵۵۴۱۳
دانشگاه ملایرمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسعید باقری۳۲۳۵۵۴۲۴
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده فنی و مهندسیدکتر اعظم خلیلی۳۲۳۵۵۴۶۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.