دانشگاه ملایر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده عمران و معماریدکترجلال اکبری۳۲۲۳۲۳۴۶
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده علوم ریاضی و آماردکترفرشید میرزائی۳۲۳۵۵۴۶۶
دانشگاه ملایرسرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکترکامران شایسته۳۲۳۵۵۳۳۰
دانشگاه ملایرمدیر روابط عمومیدکتر مهدی قبولی۳۲۳۵۵۴۱۳
نمایش ۱۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.