دانشگاه گیلان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گیلاندفترنمایندگی نهادرهبری دردانشگاهحجت الاسلام دکتر هادی بصیری۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۵۶
دانشگاه گیلانرئیس دانشگاهدکتر احمد رضی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده کشاورزیدکتر احد صحراگرد۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۸۲
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکتر ارسلان دمیرچی۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۸۵
دانشگاه گیلانسرپرست دانشکده هنر و معماریدکتر امیررضا کریمی آذری۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۱
دانشگاه گیلانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومیدکتر بابک توکلی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۷۱-۲
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلانهدکتر بهروز فتحی۰۱۳-۴۲۶۹۸۴۴۷-۸
دانشگاه گیلانمعاون دانشجوییدکتر حسین افراخته۰۱۳-۳۳۶۹۰۰۳۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکتر حسین صمیمی۰۱۳-۳۳۲۳۳۹۰۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم پایهدکتر حسین پناهی۰۱۳-۳۳۲۲۶۶۴۳