دانشگاه گیلان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه گیلاندفترنمایندگی نهادرهبری دردانشگاهحجت الاسلام علی محمد عباسی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۵۶-
دانشگاه گیلانرئیس اداره روابط عمومی واطلاع رسانیسعید رهسپار۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۷۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکتر علی صفائی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۵
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشیدکتر ارسلان دمیرچی۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۸۵
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکتر حسین صمیمی۰۱۳-۳۳۲۳۳۹۰۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم پایهدکتر حسین پناهی۰۱۳-۳۳۲۲۶۶۴۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنیدکتر ملک محمد رنجبر۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۰
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلانهدکتر بهروز فتحی۰۱۳-۴۲۶۹۸۴۴۷-۸
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکتر میرمسعود سجادی۰۱۳-۴۴۳۲۰۸۹۵
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده کشاورزیدکترحبیب الله سمیع زاده۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۸۲-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.