دانشگاه گیلان

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گیلانرئیس پردیس دانشگاهیدکتر سیدسیامک اشرف تالش۰۱۳-۳۳۲۲۱۹۹۹
دانشگاه گیلانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر سیدضیاءالدین میرحسینی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸-۳۳۶۹۰۳۴۸
دانشگاه گیلانرئیس پژوهشکده گیلان شناسیدکتر سیدهاشم موسوی۳۳۲۳۰۰۰۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکتر علی صفائی۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۵
دانشگاه گیلانمعاون اداری و مالی ومدیریت منابعدکتر غلامرضا محفوظی۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۰۵
دانشگاه گیلانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر فاطمه کریمی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۲۱
دانشگاه گیلانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر فرهاد شیرینی۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۳
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنیدکتر ملک محمد رنجبر۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۰
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکتر میرمسعود سجادی۰۱۳-۴۴۳۲۰۸۹۵
دانشگاه گیلانمتصدی دفتر مرکزی (تهران)رضا فلاحتی۰۲۱-۸۸۹۵۷۰۸۶