دانشگاه گیلان

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گیلانرئیس دانشگاهدکتر احمد رضی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۱
دانشگاه گیلانرئیس پردیس دانشگاهیدکتر سیدسیامک اشرف تالش۰۱۳-۳۳۲۲۱۹۹۹
دانشگاه گیلانرئیس پژوهشکده گیلان شناسیدکتر سیدهاشم موسوی۳۳۲۳۰۰۰۱
دانشگاه گیلانسرپرست دانشکده هنر و معماریدکتر امیررضا کریمی آذری۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۱
دانشگاه گیلانمتصدی دفتر مرکزی (تهران)رضا فلاحتی۰۲۱-۸۸۹۵۷۰۸۶
دانشگاه گیلانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومیدکتر بابک توکلی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۷۱-۲
دانشگاه گیلانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر فرهاد شیرینی۰۱۳-۳۳۶۹۰۹۸۳
دانشگاه گیلانمعاون اداری و مالی ومدیریت منابعدکتر غلامرضا محفوظی۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۰۵
دانشگاه گیلانمعاون دانشجوییدکتر حسین افراخته۰۱۳-۳۳۶۹۰۰۳۳
دانشگاه گیلانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر فاطمه کریمی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۲۱