دانشگاه گیلان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده کشاورزیدکترحبیب الله سمیع زاده۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۸۲-
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکتر میرمسعود سجادی۰۱۳-۴۴۳۲۰۸۹۵
دانشگاه گیلانسرپرست دانشکده هنر و معماریدکتر امیررضا کریمی آذری۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۸۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکتر حسین صمیمی۰۱۳-۳۳۲۳۳۹۰۱
دانشگاه گیلانرئیس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلانهدکتر بهروز فتحی۰۱۳-۴۲۶۹۸۴۴۷-۸
دانشگاه گیلانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومیدکتر بابک توکلی۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۷۱-۲
دانشگاه گیلانمتصدی دفتر مرکزی (تهران)رضا فلاحتی۰۲۱-۸۸۹۵۷۰۸۶
دانشگاه گیلانرئیس اداره روابط عمومی واطلاع رسانیسعید رهسپار۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۷۱
دانشگاه گیلانرئیس پژوهشکده گیلان شناسیدکتر سیدهاشم موسوی۳۳۲۳۰۰۰۱
دانشگاه گیلانرئیس پردیس دانشگاهیدکتر سیدسیامک اشرف تالش۰۱۳-۳۳۲۲۱۹۹۹
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.