دانشگاه گلستان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گلستانرئیس دانشگاهدکترفرهاد یغمایی۰۱۷-۳۲۲۵۴۱۶۰
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترحمیدرضا صادقی پور۳۲۲۴۵۸۸۲
دانشگاه گلستانمدیر روابط عمومیدکترمحمدمهدی اسلامی۳۲۲۵۴۱۶۱
دانشگاه گلستانمعاون دانشجویی،فرهنگی واجتماعیدکترغلامرضا خوشفر۳۲۲۵۴۱۶۵
دانشگاه گلستانمعاون اداری،مالیدکتریدالله هزارجریبی۳۲۲۵۴۱۶۶
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمد ملک۳۲۲۵۴۲۶۰
دانشگاه گلستانمعاون پژوهش وفناوریدکترمهناز اقدسی۳۲۳۲۲۸۱۰
دانشگاه گلستانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترغلامحسین شمعانیان اصفهانی۳۲۳۲۲۹۰۶
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده فنی و مهندسی گرگاندکترمهدی غفاری۳۲۴۴۱۰۱۴
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتولدکترمحمدعلی تورنگی۳۴۲۳۶۴۹۰