دانشگاه گلستان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه گلستانرئیس دانشگاهدکترفرهاد یغمایی۰۱۷-۳۲۲۵۴۱۶۰
دانشگاه گلستانمعاون اداری،مالیدکتریدالله هزارجریبی۳۲۲۵۴۱۶۶
دانشگاه گلستانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترغلامحسین شمعانیان اصفهانی۳۲۳۲۲۹۰۶
دانشگاه گلستانمعاون پژوهش وفناوریدکترمهناز اقدسی۳۲۳۲۲۸۱۰
دانشگاه گلستانمعاون دانشجویی،فرهنگی واجتماعیدکترغلامرضا خوشفر۳۲۲۵۴۱۶۵
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده فنی و مهندسی گرگاندکترمهدی غفاری۳۲۴۴۱۰۱۴
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمد ملک۳۲۲۵۴۲۶۰
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترحمیدرضا صادقی پور۳۲۲۴۵۸۸۲
دانشگاه گلستانرئیس دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتولدکترمحمدعلی تورنگی۳۴۲۳۶۴۹۰
دانشگاه گلستانمدیر روابط عمومیدکترمحمدمهدی اسلامی۳۲۲۵۴۱۶۱