دانشگاه قم

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه قمرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحسن اکبرپور بنی32103667-
دانشگاه قمرئیس دانشکده مدیریت واقتصادحجت الاسلام والمسلمین دکترسیدهادی عربی32103901-
دانشگاه قمرئیس اداره روابط عمومیمحمدرضا تقدیری32103120-
دانشگاه قمرئیس مرکز رشد دانشگاه قمدکترقاسم مختاری37731701-
دانشگاه قمرئیس پردیس دانشگاهی ومجازیدکترابوالفتح خالقی32103554-5-
دانشگاه قمرئیس پردیس خواهراندکترنرگس سرلک32103700-
دانشگاه قمسرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعهدکترحمیدرضا مقصودی32103350-
نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۰