دانشگاه فرهنگیان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه فرهنگیانسرپرست دانشگاهدکترمحمود مهرمحمدی۰۲۱-۸۷۷۵۱۲۰۱-۲۰۲
دانشگاه فرهنگیانمعاون فرهنگیدکترعلیرضا صادق زاده قمصری۸۷۷۵۲۳۷۷
دانشگاه فرهنگیانمعاون پژوهشی و فناوریدکتررضا ساکی۸۷۷۵۱۲۸
دانشگاه فرهنگیانمعاون طرح و برنامه و توسعه منابعدکترعلی خاکی۸۷۷۵۱۲۴۶
دانشگاه فرهنگیانمعاون نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیتدکترغلامرضا کیانی۸۷۷۵۱۲۳۶
دانشگاه فرهنگیانمعاون دانشجوییدکترعباس قنبری عدیوی۸۷۷۵۱۲۷۶
دانشگاه فرهنگیانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترنعمت الله موسی پور۸۷۷۵۱۳۹۰
دانشگاه فرهنگیانمدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومیامین اله خوشدونی فراهانی۸۷۷۵۱۴۰۰
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.