دانشگاه فرزانگان سمنان

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فرزانگان سمنانسرپرست دانشگاهدکترمسعود نصیری زرندی۰۲۳-۳۳۳۶۱۷۰۳
دانشگاه فرزانگان سمنانمعاون آموزشی،پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدکتراحسان برهانی33361703
دانشگاه فرزانگان سمنانمسئول روابط عمومیسیده سعیده سیادت۳۳۳۶۱۷۰۳
دانشگاه فرزانگان سمنانمدیرمالیمحمدرضا امیرجان۳۳۳۶۱۶۹۳