دانشگاه فرزانگان سمنان


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فرزانگان سمنانسرپرست دانشگاهدکترمسعود نصیری زرندی023-33469424-5-33465664
دانشگاه فرزانگان سمنانمعاون آموزشی،پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدکتراحسان برهانی023-33469424-5-33465664
دانشگاه فرزانگان سمنانمسئول روابط عمومیسیده سعیده سیادت023-33469424-5-33465664
دانشگاه فرزانگان سمنانمدیرمالیمحمدرضا امیرجان023-33469424-5-33465664