دانشگاه فرزانگان سمنان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه فرزانگان سمنانرئیس دانشگاهدکترفتح الله قدس۰۲۳-۳۳۳۶۱۷۰۳
دانشگاه فرزانگان سمنانمسئول روابط عمومیسیده سعیده سیادت۳۳۳۶۱۷۰۳
دانشگاه فرزانگان سمنانمسئول اجرائی دانشگاهداود معروفی۳۳۳۶۱۶۹۳