همه واحدهای پژوهشی

نمایش ۱۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنوان واحدزمینه اصلی فعالیتنوع مجوزوابستگی تشکیلاتی
گروه پژوهشی نانو زیست فناوری گیاهی گیلناعلوم پایهاصولیخصوصی
گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیکی آرمانفنی- مهندسیاصولیخصوصی