دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشگاهدکترمنصور زراء نژاد۰۶۱-۵۳۵۳۳۳۲۱-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترکمال غانمی۵۳۵۳۴۴۰۳-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون پژوهش وفناوریدکترحسین ذوالقرنین۵۳۵۳۴۴۰۸-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرسرپرست معاونت فرهنگیدکترحسین محمد عسگری۵۳۵۳۴۱۱۵-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون اداری و مالیدکترسیدناصر سعیدی۴۲۳۴۴۰۹-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون دانشجوییدکترحسین محمد عسگری۵۳۵۳۴۴۱۱-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسیدکترفواد بوغدار۵۳۵۳۳۳۲۲-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده اقتصاد و مدیریتدکترحمیدرضا عبداللهیان--
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده اقتصاد و مدیریتدکترابراهیم قاسمی ورنامخواستی۵۳۵۳۶۴۵۴-
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررئیس دانشکده مهندسی دریادکترنسیم آل علی۵۳۵۳۱۰۳۸-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.