دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علم و صنعت ایرانسرپرست دانشگاهدکترمنصور انبیا۷۷۲۴۰۴۰۰ و۷۷۲۴۰۴۰۷-
دانشگاه علم و صنعت ایرانمعاون آموزشیدکترمحسن کلانتر۷۷۲۴۰۴۴۰
دانشگاه علم و صنعت ایرانمعاون دانشجوییدکترحبیب الله اکبری۷۷۲۴۰۴۶۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانمعاون پژوهشی وفناوریدکترتورج محمدی۷۷۲۴۰۴۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایرانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترافشین شریعت مهیمنی۷۷۲۴۰۵۶۳
دانشگاه علم و صنعت ایرانمعاون اداری و پشتیبانیدکترسیدحسین سیدین۷۷۲۴۰۴۱۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانرئیس دانشکده مهندسی برقدکترشهرام جدید۷۳۲۲۵۶۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایرانرئیس دانشکده ریاضیدکترمهدی نجفی خواه۷۳۲۲۵۴۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایرانرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکترمحمدرضا مقبلی۷۷۲۴۰۴۹۶-۷۷۲۴۰۵۲۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانرئیس دانشکده شیمیدکترسیدمحمدرضا میلانی حسینی۷۷۲۴۰۵۱۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.