دانشگاه علامه طباطبائی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه علامه طباطبائیرئیس دانشگاهدکترحسین سلیمی۴۴۷۳۷۶۰۲-۳
دانشگاه علامه طباطبائیمعاون آموزشیدکترنادر نعمت الهی۴۴۷۳۷۵۴۶
دانشگاه علامه طباطبائیمعاون پژوهشیدکترشجاع احمدوند۴۴۷۳۷۵۶۱
دانشگاه علامه طباطبائیمعاون عمرانیدکتر غلامعلی کارگر۴۴۷۳۷۶۰۰
دانشگاه علامه طباطبائیمعاون دانشجوییدکتررضامراد صحرایی۸۸۷۱۲۷۶۴
دانشگاه علامه طباطبائیمعاون اداری ومالیدکترمحمدرضا ویژه۴۴۷۳۷۵۰۱
دانشگاه علامه طباطبائیمعاون فرهنگیدکترغلامرضا ذکیانی۸۸۹۲۳۷۰۷
دانشگاه علامه طباطبائیرئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی وسرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامیدکترعلی اصغر مصلح۸۸۶۸۱۸۸۵
دانشگاه علامه طباطبائیرئیس دانشکده مدیریت وحسابداریدکترلعیا الفت۴۴۷۴۴۳۷۰
دانشگاه علامه طباطبائیرئیس دانشکده های اقتصاد وآمار و ریاضیدکترعباس شاکری حسین آباد۸۸۷۱۶۵۲۰