دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده علومدکتر علیرضا فخارزاده۷۲۶۱۳۹۲
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون آموزشی و پژوهشیدکتر محمد جواد دهقانی۷۲۶۲۱۹۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون اداری و مالیدکتر محمدمهدی پاپری۷۲۶۴۱۰۶
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده برقدکتر محمد صادق هل فروش۷۲۶۴۱۲۱
دانشگاه صنعتی شیرازمعاون پژوهشیدکتر جعفر جوانمردی۷۲۶۹۲۹۱
دانشگاه صنعتی شیرازمدیر روابط عمومیمهندس احمد اسلامی۷۲۷۰۰۴۷
دانشگاه صنعتی شیرازسرپرست دانشگاهدکترمحمدمهدی علویان مهر۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازسرپرست دفتر مرکزیدکتر مجید نیری پور۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازنماینده ولی فقیه در دانشگاهحجت الاسلام غلامی۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازرئیس دانشکده نفت و گازدکتر جعفر جوانمردی۷۳۵۴۵۰۹
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.