دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شیرازمدیر روابط عمومیمهندس احمد اسلامی۷۲۷۰۰۴۷
دانشگاه صنعتی شیرازسرپرست دفتر مرکزیدکتر مجید نیری پور۷۳۵۳۵۱۱
دانشگاه صنعتی شیرازنماینده ولی فقیه در دانشگاهحجت الاسلام غلامی۷۳۵۳۵۱۱
نمایش ۱۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.