دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده برق و رباتیکدکترعلیرضا احمدی فرد۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده تربیت بدنیدکترعلی یونسیان۰۲۳-۳۲۳۹۵۹۰۰
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده ریاضیدکترابراهیم هاشمی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۳۵
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده شیمیدکترقدمعلی باقریان دهقی۰۲۳-۳۲۳۹۵۴۴۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده علوم زمیندکترپرویز امیدی۰۲۳-۳۲۳۹۶۰۰۷
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده عمراندکتراحمد احمدی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۹
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده فناوری‌اطلاعات و کامپیوتردکترحمید حسن پور۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده فیزیکدکترمهدی مومنی۰۲۳-۳۲۳۹۵۲۷۰
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیکدکترعلیرضا عرب امیری۰۲۳-۳۲۳۹۵۵۰۹
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده معماریدکترمسعود طاهری شهرآیین۰۲۳-۳۲۳۹۳۳۳۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.