دانشگاه صنعتی شاهرود


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشگاهدکتر محمدمهدی فاتح۰۲۳-۳۲۳۹۳۵۰۳-۳۲۳۹۶۰۰۰
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترناصر گودرزی۰۲۳-۳۲۳۹۵۵۰۳
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون پژوهشی و فناوریدکترعلی دستفان۰۲۳-۳۲۳۹۲۲۳۰
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون دانشجوییدکتررمضان رمضانی اومالی۰۲۳-۳۲۳۹۶۰۰۹
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون فرهنگی اجتماعیدکترهادی قربانی۰۲۳-۳۲۳۹۴۵۱۸
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون اداری و مالیدکترمحمدعلی مولایی۰۲۳-۳۲۳۹۴۹۳۲
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده برق و رباتیکدکترعلیرضا احمدی فرد۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده عمراندکتراحمد احمدی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۹
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده فناوری‌اطلاعات و کامپیوتردکترحمید حسن پور۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیکدکترعلیرضا عرب امیری۰۲۳-۳۲۳۹۵۵۰۹