دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشگاهدکتر سیدمهدی ابطحی۰۳۱-۳۳۹۱۳۱۰۰-۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون دانشجوییدکترسیدظفرالله کلانتری33912400-1
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون فرهنگیدکترسیدمهران نجوی۳۳۹۱۲۴۵۴-۵
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون آموزشیدکترعلی زینل همدانی۳۳۹۱۲۳۰۰-۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون پژوهش و فناوریدکترمحمدجواد امیدی۳۳۹۱۲۵۰۰-۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون اداری و مالیدکترامین الله معصومی۳۳۹۱۳۲۰۰-۱
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترحسین سعیدی۳۳۹۱۲۴۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکترسیدمحمود منجگانی۳۳۹۱۲۶۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده شیمیدکتربهزاد رضایی۳۳۹۱۲۳۵۱
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی سیستمهادکترغلامعلی رئیسی۳۳۹۱۲۵۵۰