دانشگاه صنعتی همدان


نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی همدانرئیس دانشگاهدکترحسن ختن لو081-38380560-38411551
دانشگاه صنعتی همدانمعاون آموزشی و پژوهشیدکتررمضانعلی نقی زاده38381226-38411559
دانشگاه صنعتی همدانمعاون اداری ومالیدکترامیر مومنی38411545-38380990
دانشگاه صنعتی همدانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکترعظیمی38411564
دانشگاه صنعتی همدانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)منوچهر رشادی۸۸۹۰۱۱۶۲
دانشگاه صنعتی همدانمعاون دانشجویی و امورفرهنگیدکترمجتبی مظاهری38411116-38411458
دانشگاه صنعتی همدانمدیرپژوهشیدکترمژگان نجفی38411556-38411559