دانشگاه صنعتی همدان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی همدانرئیس دانشگاهدکترمحمود نیلی081-38380560-38411551
دانشگاه صنعتی همدانمعاون آموزشی و پژوهشیدکتررمضانعلی نقی زاده38381226-38411559
دانشگاه صنعتی همدانمعاون اداری ومالیدکترسیدمهدی حسینیان38411545-38380990
دانشگاه صنعتی همدانرئیس دفترریاست و روابط عمومیدکترهادی سبحانی38411564
دانشگاه صنعتی همدانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)منوچهر رشادی۸۸۹۰۱۱۶۲
دانشگاه صنعتی همدانمعاون دانشجویی و امورفرهنگیدکترمجتبی مظاهری38411116-38411458
دانشگاه صنعتی همدانمدیرپژوهشیدکترمژگان نجفی38411556-38411559