دانشگاه صنعتی شهدای هویزه


نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی شهدای هویزهرئیس دانشگاهدکترابراهیم فرشیدی۰۶۱-۳۶۷۵۱۰۲۱
دانشگاه صنعتی شهدای هویزهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترامین رضا نقره آبادی۰۶۱-۳۶۷۵۱۰۲۷-۲۸