• ENGLISH
  • جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
  • آ + آ -

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی شهدای هویزهرئیس دانشگاهدکترامین رضا نقره آبادی۰۶۱-۳۶۷۵۱۰۲۱
دانشگاه صنعتی شهدای هویزهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترامین رضا نقره آبادی۰۶۱-۳۶۷۵۱۰۲۷-۲۸