دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترصادق اعتدالی32391223
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبریحاج آقا حسین مسعودی32391234
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دانشجوییدکتررضا روکی32391240-32252114
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترسیدوحید علوی نژاد خلیل آباد32391258
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و مواددکترامین ثقفی32391261
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و موادایمان ظهور کاری32391269
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیربرنامه ریزی فرهنگی واجتماعیمهندس مهدی سبزه کار32391273
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاهدکترمحمد امیر علیمی32391280
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترمهدی وفایی فرد32391287
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی مکانیک ومواددکترحبیب الله رستگاری کوپایی32391294
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰