• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
  • آ + آ -

دانشگاه صنایع ومعادن ایران

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنایع ومعادن ایرانرئیس دانشگاهدکترمجید صفرجوهری۲۲۸۳۰۲۲۴
دانشگاه صنایع ومعادن ایرانمدیرروابط عمومیمهندس محسن قدیرلی۲۲۸۰۴۵۲۰