دانشگاه صداوسیما

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشگاه صداوسیمادکترشهاب اسفندیاری22014686-22168530-
دانشگاه صداوسیمامعاون فرهنگی ودانشجوییحسین قرائی22652263-221668518-
دانشگاه صداوسیمامعاون برنامه ریزی،مالی و پشتیبانیسیدعارف علوی22652247-22168546-
دانشگاه صداوسیمامعاون پژوهشی و فناوریدکترعلی رجب زاده طهماسبی22014652-22168644-
دانشگاه صداوسیمامعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترحسن زارعیان22014653-22168552-
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشکده ارتباطات ورسانهدکترمحسن شاکری نژاد22014640-22168582-
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشکده فنی ومهندسی رسانهدکترمحمد بهدادفر22014687-22168581-
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشکده تولید رادیو وتلویزیوندکترمحمدصادق مرکبی22014682-22168571-
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشکده هنرهای دیجیتالدکتراحمد سفلایی22014756-22168570-
دانشگاه صداوسیمادانشکده دین و رسانه - قمدکترمحمدمهدی موسوی مهر025-32920088-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.