دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر کوروش قهرمان تبریزی31323177-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده هنر و معماری صبادکتر حسن سلاجقه31323200-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده حقوق و الهیاتحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس حیدری31323270-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر مریم احتشام زاده31343003-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر سیدمسعود حسینی سروری32114050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده صنایع معدنیدکتر محمد رنجبر همقاوندی32133818-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پردیس دانشگاهی شهیدباهنرکرماندکتر محسن افشارمنش32811002-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس روابط عمومیشکوفه جوادی33257160-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایراندکتر محمدرضا سرفی33257260-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر تحصیلات تکمیلیدکتر رضا نکویی33257440-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰