دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاهدکتر هادی ثمره صلواتی پور--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور پژوهشی دانشگاهدکتر رضا قنبرپور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهدکتر حسین غضنفرپور31323090-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر تحصیلات تکمیلیدکتر رضا نکویی33257440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاهدکتر سیدمحمد ابراهیمی31323001-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر خدمات آموزشی دانشگاهدکتر حمید ارجمند کرمانی31322300-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر نظارت و ارزیابی دانشگاهدکتر همایون بابایی31323094-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر حمزه31323016-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر مریم احتشام زاده31343003-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون اداری،مالی و مدیریت منابعدکتر علیرضا شکیبایی31323003-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰