دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری دانشگاهدکتر کامبیز افروز--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاهدکتر هادی ثمره صلواتی پور--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور پژوهشی دانشگاهدکتر رضا قنبرپور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر خدمات آموزشی دانشگاهدکتر حمید ارجمند کرمانی31322300-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهدکتر حسین غضنفرپور31323090-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر تحصیلات تکمیلیدکتر رضا نکویی33257440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکتر داریوش مفلحی424295555-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پردیس دانشگاهی شهیدباهنرکرماندکتر محسن افشارمنش32811002-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس بخش معارف اسلامی دانشگاهدکتر امین‌رضا توحیدی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاهدکتر مجتبی برخورداری--
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰