دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری31322804-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر حسین جنیدی31322900-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاهدکتر سیدمحمد ابراهیمی31323001-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون اداری،مالی و مدیریت منابعدکتر علیرضا شکیبایی31323003-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر حسین نظام آبادی پور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور پژوهشی دانشگاهدکتر رضا قنبرپور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاهدکتر حجت‌ا... رنجبر31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر حمزه31323016-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهدکتر حسین غضنفرپور31323090-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر نظارت و ارزیابی دانشگاهدکتر همایون بابایی31323094-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰