دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده باغبانیدکتر قاسم محمدی نژاد33257510-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهردکتر سیدحسام الدین معین زاده--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده صنایع معدنیدکتر محمد رنجبر همقاوندی32133818-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایراندکتر محمدرضا سرفی33257260-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهیدکتر قاسم محمدی نژاد--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک دانشگاهدکتر ملیحه مغفوری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاهدکتر مجتبی برخورداری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاهدکتر حجت‌ا... رنجبر31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست پژوهشکده مکتب حاج قاسم سلیمانیحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدهادی قهاری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری دانشگاهدکتر کامبیز افروز--
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰