دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فیزیکدکتر عباس حسینی رنجبر31322195-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکتر شهرام پورسیدی31322601-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر سیدمسعود حسینی سروری32114050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر سیدمحمدرضا اسلامی31322786-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاهدکتر سیدمحمد ابراهیمی31323001-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی31322720-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهردکتر سیدحسام الدین معین زاده--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر تحصیلات تکمیلیدکتر رضا نکویی33257440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور پژوهشی دانشگاهدکتر رضا قنبرپور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکتر داریوش مفلحی424295555-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰