دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده علومدکتر عباس مرادیان31322050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فیزیکدکتر عباس حسینی رنجبر31322195-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده حقوق و الهیاتحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس حیدری31323270-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر سیدمسعود حسینی سروری32114050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکتر شهرام پورسیدی31322601-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی31322720-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده هنر و معماری صبادکتر حسن سلاجقه31323200-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاهدکتر سیدمحمد ابراهیمی31323001-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس روابط عمومیشکوفه جوادی33257160-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر حمزه31323016-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰