دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهدکتر حسین غضنفرپور31323090-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر حسین نظام آبادی پور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر خدمات آموزشی دانشگاهدکتر حمید ارجمند کرمانی31322300-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکتر داریوش مفلحی424295555-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور پژوهشی دانشگاهدکتر رضا قنبرپور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر تحصیلات تکمیلیدکتر رضا نکویی33257440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهردکتر سیدحسام الدین معین زاده--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی31322720-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاهدکتر سیدمحمد ابراهیمی31323001-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر سیدمحمدرضا اسلامی31322786-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰