دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهاندکتر عباس سالمی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهیدکتر قاسم محمدی نژاد--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهردکتر سیدحسام الدین معین زاده--
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست پژوهشکده مکتب حاج قاسم سلیمانیحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدهادی قهاری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری دانشگاهدکتر کامبیز افروز--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیر امور فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاهدکتر هادی ثمره صلواتی پور--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس بخش معارف اسلامی دانشگاهدکتر امین‌رضا توحیدی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاهدکتر مجتبی برخورداری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک دانشگاهدکتر ملیحه مغفوری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاهسودابه صافی زاده--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰