دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده حقوق و الهیاتحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس حیدری31323270-
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست پژوهشکده مکتب حاج قاسم سلیمانیحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدهادی قهاری--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر حمزه31323016-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیستدکتر امیر عبدالهی31322529-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس بخش معارف اسلامی دانشگاهدکتر امین‌رضا توحیدی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری31322804-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاهدکتر حجت‌ا... رنجبر31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده هنر و معماری صبادکتر حسن سلاجقه31323200-
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست دانشگاهدکتر حسین اکبری‌فرد034-31323000-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر حسین جنیدی31322900-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰