دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس بخش معارف اسلامی دانشگاهدکتر امین‌رضا توحیدی--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر عنایت‌ا... شریف پور31322400-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر کوروش قهرمان تبریزی31323177-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده حقوق و الهیاتحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس حیدری31323270-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر حسین جنیدی31322900-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدعلی یعقوبی31322440-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده علومدکتر عباس مرادیان31322050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر سیدمسعود حسینی سروری32114050-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فیزیکدکتر عباس حسینی رنجبر31322195-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی31322720-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰