دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست دانشگاهدکتر حسین اکبری‌فرد034-31323000-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر مریم احتشام زاده31343003-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری31322804-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر سیدمحمدرضا اسلامی31322786-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر حسین نظام آبادی پور31323011-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون اداری،مالی و مدیریت منابعدکتر علیرضا شکیبایی31323003-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر عنایت‌ا... شریف پور31322400-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر کوروش قهرمان تبریزی31323177-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر حسین جنیدی31322900-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدعلی یعقوبی31322440-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰