دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه سیستان و بلوچستانسرپرست دانشگاهدکترغلامرضا رضایی۰۵۴-۳۳۴۴۷۰۱۰
دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاون آموزشیدکتر فرهاد شهرکی۲۴۴۷۰۳۹
دانشگاه سیستان و بلوچستانسرپرست معاونت دانشجویی فرهنگیدکتر علیرضا رضوانی۲۴۴۳۳۸۸
دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاون پژوهشیدکتر علی اکبر میرزائی۲۴۴۷۲۳۱
دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاون اداری و مالیدکتر علیرضا سهیلی۲۴۱۰۲۶۷
دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاون تحصیلات تکمیلیدکتر سیدمسعود حسینی سروری۲۴۴۳۳۹۱
دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاون طرح و توسعهدکتر آدم ترکمن‌زهی۲۴۴۷۰۱۰
دانشگاه سیستان و بلوچستانرئیس دانشکده هنردکتر رسول موسی حاجی۲۴۴۷۴۳۳
دانشگاه سیستان و بلوچستانرئیس دانشکده مهندسیدکتر عبدالرضا صمیمی۲۴۴۷۰۹۲
دانشگاه سیستان و بلوچستانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر عبدا... واثق عباسی۲۴۴۰۴۲۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.